LiBra, het begin van …

Geschreven vanuit het oogpunt van het huidige bestuur.

Mei 2021 zaten we met drie Weerter schutters bij elkaar aan tafel bij IDC te Baexem. Vanuit een gezellig gesprek kwam ineens het idee om zelf iets te beginnen. Hoe dit zo ter sprake kwam was denk ik een soort van levenswerk starten en uiteindelijk aan de jeugd overdragen om de mooie vriendschappen in de schietsport te bevestigen als een soort van broederschap zoals de schutterijen.

En zo hebben we woord bij daad gevoegd en zijn gaan vragen en ontdekken waar we aan moesten voldoen en wat we wilden uitstralen als vereniging.

We zijn gaan lobbyen en hadden in no-time 10 leden bij elkaar die we nodig hebben om de kosten te dragen en een inschrijving bij de KNSA te realiseren. De eerste datum dateert van 10 juli 2021 waarbij we bij elkaar zijn gekomen om te brainstormen en een voorlopig bestuur aan te stellen om alles in gang te zetten. Het voorlopige en huidige bestuur hebben de volgende stappen ondernomen.

Als eerste de statuten die bij de Notaris vastgelegd moesten worden, met daaraan gekoppeld een inschrijving bij de KvK.

De aanmelding bij de KNSA verliep niet heel vlot daar we veel commentaar kregen op de naam die we hadden gekozen. Hiervoor hebben we een nieuwe naam moeten kiezen om vooral niet via de naam gelijk te laten zien dat wij een schietvereniging zijn die gebruik maken van vuurwapens.

Tegen het einde van het jaar zijn we officieel erkend door de KNSA en hebben op dezelfde datum (15 november 2021) onze basis certificering mogen ontvangen.

In ons logo hebben we dan ook aangegeven dat we zijn opgericht in 2021.

We staan voor een gezellige vereniging waar we zeer serieus de schietsport beoefenen. Een keer per maand hebben we in Oirlo bij SSV Remington een 100 meter tunnel voor degene die daar interesse in hebben.Schietsportvereniging LiBra

KVK-nummer: 83749519

Secretariaat: Moostdijk 3, 6035RB Ospel

Rekeningnummer: NL61RABO0374672806